Samenstelling Comité 4 en 5 mei Baarn

 

Het comité is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter: Aat van der Horst
Secretaris: Mirjam de Vries
Penningmeester: Koos Lucas
Algemeen lid: Jan Koops
Algemeen lid: Peter Mreijen
Algemeen lid: Luc Pietersen