4 en 5 mei comité Baarn. Links | Disclaimer  | Privacy

Comité 4 en 5 mei

Baarn

Het comité 4 en 5 mei Baarn geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Baarn

Het comité is als volgt samengesteld: 


Het comité wil de volgende mensen en/of organisaties bedanken: