4 en 5 mei comité Baarn. Links | Disclaimer  | Privacy

Oorlogsmonumenten Joods monument

De Tegel

Deze steen is ter herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen. De bloem is de Indische jasmijn, de Melati. Deze bloem is, zoals de tegel vermeldt, symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.