4 en 5 mei comité Baarn. Links | Disclaimer  | Privacy

Gedichtenwedstrijd

Ieder jaar wordt er door het comité 4 en 5 mei een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Op 4 mei worden de winnende gedichten voorgedragen.

De Wedstrijd


In het kader van de herdenking gevallenen in de tweede wereldoorlog (1940-1945) in Europa en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië en voor het Koninkrijk der Nederlanden, worden leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Baarn gevraagd in een gedicht weer te geven wat oorlog, maar het liefst nog vrijheid, voor hen betekent.


De door hen geschreven gedichten worden, onder voorzitterschap van jhr. Mark Röell, burgemeester van Baarn, door een vakjury beoordeeld.


De vakjury bestaat dit jaar uit Liesbeth van Dongen, voormalig medewerkster Baarnse Bibliotheek en lid van de jury Baarnse Literatuurprijs; Gaby Kuijpers, schrijfster en Gerda Aukes van Boekhandel Den Boer.


Winnaars van de gedichtenwedstrijd worden in de gelegenheid gesteld de gedichten 4 mei a.s. voor te dragen in de Pauluskerk, voorafgaande aan de Stille Tocht en de Herdenking op het Stationsplein.


Winnaars gedichtenwedstrijd 2020

Gedichten 2020

Winnaars gedichtenwedstrijd 2019

Winnaars gedichtenwedstrijd 2018

Gedichten 2019 Gedichten 2018 Herdenken