Duo-secretaris (M/V) gezocht

 

Het Comité 4 en 5 mei Baarn is op zoek naar een duo-secretaris (M/V)

Het Comité 4 en 5 mei Baarn organiseert, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeente Baarn, jaarlijks de Dodenherdenking op 4 mei, meerdere activiteiten op Bevrijdingsdag 5 mei, op de laatste zondag van januari de Holocaust herdenking en op 15 augustus de Indië-herdenking.

Het Comité 4 en 5 mei Baarn is op zoek naar een duo-secretaris (M/V)

Als lid van het bestuur denkt u mee over de invulling en het realiseren van bovengenoemde activiteiten. Het huidige Comité heeft 7 leden en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden, allen vrijwilligers.

Het comité is op zoek naar iemand die:

- belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Vrede en vrijheid zijn geen loze begrippen voor u;

- meedenkt over de betekenis van herdenken en vieren in deze huidige tijd;

- verantwoordelijkheid kan nemen en kan samenwerken in een klein team;

- praktisch nadenkt en handelt. U houdt van regelen en organiseren. U bent bereid de handen uit de mouwen te steken.

Hoe ziet uw taak eruit?

- De duo-secretaris werkt samen met de secretaris. Taken zijn: notuleren, verzorgen van de correspondentie met derden, onderhouden van contact met de gemeente, regelen van vergunningen, bijhouden van de binnengekomen stukken en archivering;

- Het comité werkt projectmatig aan de herdenkingen en Bevrijdingsdag. Een comitélid sluit aan bij een of meer projecten en pakt hierin zijn/haar rol. Ook kan het comitélid zelf een initiatief of idee aandragen;

- Het bestuur vergadert eens per maand. In de aanloop van 4/5 mei en de Holocaust herdenking en herdenking van 15 augustus loopt die frequentie iets op. Twee tot drie extra bijeenkomsten;

- Het bestuur is aanwezig tijdens de herdenkingen en activiteiten.

Beschikbare uren

De duo-secretaris zal samen met de secretaris ongeveer 8 uur per maand besteden aan deze taak met extra uren in aanloop naar de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft, dan nodigen we u graag uit voor een gesprek. U kunt uiterlijk zondag 6 november a.s. een email zenden naar de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Baarn, Marjolijn van Dijk: vandijkmarjolijn@gmail.com

Vanwege de samenstelling van het bestuur worden geïnteresseerden onder de 40 jaar nadrukkelijk gevraagd te reageren. We kijken met belangstelling uit naar uw reactie.