Jan Karman

 

1921 – 1944

 
 
 
 
Aan de Schoolstraat 42 (tegenwoordig no 72) in Baarn woonde het gezin Karman. Vader Daniël Karman was schoenmaker, moeder Katrina huisvrouw en zoon Jan werkte als postbode. Hij had een jonger zusje Alberta.

Jan Karman was 18 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij was gelovig (gereformeerd) en fel tegen de Duitse bezetter. Toen hij werd verplicht een half jaar te dienen bij de Nederlandse Arbeidsdienst (een organisatie van de bezetter die jonge mannen en vrouwen liet werken in de landbouw, aan wegen of bij het herstel van oorlogsschade), weigerde Jan.
Hij nam ontslag als postbode en ging in het verzet. Hij hielp bij het onderbrengen van onderduikers in Baarn. Ook stencilde en verspreidde hij illegale lectuur.

In mei 1943 was Jan betrokken bij de liquidatie van een politieman in Baarn die zich bezighield met het oppakken en wegvoeren van Joden. Een paar maanden later, in oktober 1943, schoten leden van het verzet een foute ambtenaar dood. Ook hierbij was Jan betrokken.

Jan Karman liep steeds meer in de gaten en dook eind 1943 onder. Hij verbleef in een schuilhut in de bossen bij Lage Vuursche, het “Duikje”, en daarna in een schuilplaats bij Bilthoven. Die plek werd verraden en op 14 januari 1944 viel Jan in handen van de bezetter. Een maand later werd hij ter dood veroordeeld. Op 16 februari 1944 is Jan in Amsterdam gefusilleerd en begraven in een massagraf bij Overveen. Jan is later herbegraven op de erebegraafplaats aldaar.

Jan Karman was 22 jaar.