Herdenkingsborden

 

Meer dan veertig herdenkingsborden voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Baarn telt ongeveer tachtig slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hun namen staan op twee monumenten aan het Stationsplein. Het waren Joden die opgepakt werden en in de gaskamers zijn vermoord. Soldaten die bij gevechtshandelingen zijn gedood en verzetsmensen die zijn gefusilleerd.

Het waren mensen die tussen ons in woonden. Zij waren buren, familieleden, vrienden en vriendinnen, kennissen en collega’s. Ieder jaar worden hun namen genoemd bij de dodenherdenking op 4 mei op het Stationsplein.

In de maand april 2022 stonden bij 44 adressen in Baarn een herdenkingsbord. Borden met de namen van 71 slachtoffers. Deze borden stonden op de plek waar oorlogsslachtoffers hebben gewoond en geleefd. Op ieder bord een tekst over hun levensloop, zo mogelijk met een foto.

Op deze pagina van de website treft u de teksten van alle borden. U vindt ook een plattegrond van Baarn waarop staat aangeven waar de borden stonden.

Op de dag van de dodenherdenking - 4 mei - zijn de herdenkingsborden opgehaald en tijdelijk in het Amaliapark bij de monumenten geplaatst.

Deze lijst van herdenkingsborden en teksten over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is niet definitief. Aanvullingen zijn zeer welkom. Het is mogelijk dat er fouten gemaakt zijn. Graag vernemen wij uw op- en aanmerkingen. Ga hiervoor naar het reactieformulier.

Comité 4 en 5 mei Baarn
 
Met dank aan:
Baarnsche Courant
Breunesse ICT, Baarn
Falkplan BV, Eindhoven
Gemeente Baarn
Het Geheugen van Baarn/Stichting Groenegraf
Joods Monument Baarn
Nationaal Archief, Den Haag
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Hanneke Kiel, Baarn
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Historische Kring Baerne
Oorlogsgravenstichting
Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Studio Bosgra, Baarn
The Yad Vashem Institute, Jeruzalem (Israel)
Wim Velthuizen
en al die inwoners van Baarn die toegestemd hebben in het plaatsen van een herdenkingsbord bij hun huis of winkel.